GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 14. Listopadu 2011

Konec daňových rájů? Aneb dohody o výměně informací v daňové oblasti

Sdílet článek:

V minulých číslech FM jsme Vás informovali, že Ministerstvo financí zahájilo jednání se státy, které jsou označovány za tzv. daňové ráje, směřující k uzavírání dohod o výměně informací v daňových záležitostech. V současné době se v Senátu Parlamentu ČR nachází pět konečných textů návrhů dohod o výměně informací s Britskými Panenskými ostrovy (Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu dává souhlas k ratifikaci), Jersey (Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu dává souhlas k ratifikaci), Ostrovem Man (tisk je v senátu k projednání), Guernsey (tisk je v senátu k projednání) a Bermudami (Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu dává souhlas k ratifikaci). Dále vláda nedávno projednala Dohodu o výměně informací v daňových záležitostech s republikou San Marino, která bude v nejbližší době předložena Parlamentu ČR a 27. 10. 2011 zástupci Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí sjednali text dohody i s Kajmanskými ostrovy.  Zmíněné dohody by měly daňovým správám smluvních států umožnit získat informace potřebné pro účely správy daní, zejména tedy informace, které jsou v držení bank či jiných institucí a informace týkající se právního nebo skutečného vlastnictví společností. Dále na základě těchto dohod daňové správy smluvních států budou moci se souhlasem daňového subjektu provádět daňová šetření na svých územích. Dohody vstoupí v případě trestních daňových záležitostí v platnost, jakmile si státy vzájemně písemně oznámí, že z jejich strany došlo k ratifikaci dohody a v ostatních případech vstoupí v platnost k 1. lednu roku následujícího po tomto datu. Dle Vlády samotné uzavření i následná výměna informací vyplývající z dohod sice nebude mít přímý dopad na státní rozpočet, v budoucnu si však díky nim vláda slibuje snížení objemu a rozsahu daňových úniků a potažmo posílení příjmové stránky státního rozpočtu.

Česká republika uzavíráním těchto dohod navazuje na současný světový trend prohlubování mezinárodní daňové spolupráce a boje proti nežádoucím daňovým praktikám. V současné době je tento trend podporován jak Evropskou unií, tak OECD a skupinou G 20. V rámci OECD působí tzv. Globální fórum (Global Forum), které v současné době sdružuje již 105 jurisdikcí a 9 mezinárodních organizací. Poslední schůze Globálního fóra se konala 26. 10. 2011 v rámci G20 Summitu v Cannes. Fórum zde informovalo, že vlády členských států do současné doby podepsaly více než 700 dohod o výměně informací v daňové oblasti. V současné době je pouze 5 jurisdikcí, které mají uzavřeno méně než 12 dohod o výměně informací v daňové oblasti, a to Guatemala, Montserrat, Nauru, Niue a Uruguay. Toto transparentnější prostředí již vládám do státních rozpočtů přineslo celkem 14 mld. EUR od více než 100 000 movitých daňových poplatníků, kteří svůj majetek „ukryli“ do daňových rájů. Fórum očekává, že se během roku 2012 dále rozroste o asijské a africké členy. Mezi hlavní činnost fóra patří prověřování a vydávání pravidelných zpráv o tom, jak jednotlivé jurisdikce implementovaly regulační předpisy a následně, jak jsou tyto předpisy dodržovány.

Co se týče zájmu českých společností o přesun sídla do daňových rájů v roce 2011, fakt, že došlo k uzavírání těchto dohod se na něm zatím nijak nepodepsal. Podle nejnovější studie ČEKIA zájem českých podnikatelů o přesun sídla do daňových rájů v prvním pololetí roku 2011 oproti roku 2010 mírně vzrostl (o 1,29%). Největší zájem je o Kypr, kde se od roku 2006 počet českých společností s vlastníkem z Kypru zvýšil o 142%. Situaci ohledně  mezinárodní výměny informací v daňové oblasti pro vás budeme i nadále sledovat.