GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Dubna 2017

Interpretace Národní účetní rady pro Vaši praxi

Sdílet článek:

Národní účetní rada (NUR) je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.
Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a dalších souvisejících metodik a v neposlední řadě též spolupráce při rozvoji účetních profesí.
Zakládajícími členy jsou čtyři subjekty:

  • Komora auditorů České republiky
  • Komora daňových poradců České republiky
  • Svaz účetních
  • Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví

Pokud máte zájem nahlédnout do procesu tvorby účetních daňových předpisů a seznámit se s činností Národní účetní rady a zúčastnit se diskuze k řešení účetních otázek, navštivte náš seminář, který se uskuteční 4. května 2017.