GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 23. Října 2017

Informace GFŘ k povinnostem poskytovatelů ubytovacích služeb

Sdílet článek:

Finanční správa (Generální finanční ředitelství) vydala informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, která se týká zejména subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem, jako je např. Airbnb.

Z této poměrně obsáhlé informace vyplývá, že Finanční správa jednoznačně považuje předmětný druh služeb za služby ubytovací a nikoli za nájem.

Poskytovatel ubytovacích služeb by měl tyto služby poskytovat na základě živnostenského oprávnění a dosažené příjmy zdaňovat daní z příjmů jako jakýkoli jiný "podnikatel". V případě fyzické osoby je zde možnost uplatnění paušálních výdajů procentem z příjmů ve výši 60 % (za předpokladu, že nejsou uplatňovány skutečně vynaložené výdaje). V případě, kdy fyzická osoba živnostenské oprávnění (dle informace v rozporu se zákonem) nemá, může uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů pouze ve výši 40 % (jiné příjmy ze samostatné činnosti).

Poskytování ubytovacích služeb je zároveň zdanitelným plněním z pohledu DPH, tj. přijaté platby poskytovatele ubytovacích služeb se počítají do obratu pro DPH. Je-li poskytovatel ubytovacích služeb plátce DPH, musí být platby za ubytování zatíženy platnou daní.

I v případě, že poskytovatel ubytovacích služeb není plátcem DPH a hradí určité poplatky zahraničnímu zprostředkovateli ubytování (např. Airbnb), který poskytuje elektronické služby, stává se příjemce této služby (poskytovatel ubytovacích služeb) tzv. osobou identifikovanou k dani. Z tohoto titulu mu vzniká registrační povinnost a povinnost podávání přiznání k DPH  a odvodu daně z titulu přijatých služeb od osoby neusazené v tuzemsku.

Závěrem je nutno myslet i na to, že v případě, kdy poskytovatel přijímá platby za poskytnuté ubytovací služby nikoli bezhotovostně, podléhá rovněž zákonu o evidenci tržeb (EET).