GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Dubna 2017

Exekuční akce „STROMOVKA“ přinesla 11 milionů korun

Sdílet článek:

Exekuční akce „STROMOVKA“ byla cílena na daňové dlužníky se sídlem nebo provozovnou na území hl. m. Prahy s celkovým daňovým nedoplatkem ve výši necelých 28 mil. korun. Největší část dluhu tvořil nedoplatek na dani z přidané hodnoty, kde finanční správa ve spolupráci s Celním úřadem zajistila výtěžek ve výši 11 milionů korun. Exekuční akce jsou efektivní nástroj ke snižování daňových nedoplatků, zároveň mají i preventivní účinky. Po medializaci dlužníci žádají o splátkování, případně daňový nedoplatek rovnou uhradí.