GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Prosince 2017

Dárců krve je málo a zvýhodnění je už od roku 2017

Sdílet článek:

I v dnešní moderní době jsou ještě stále věci, které se nedají vyrobit a lidé bez nich nemohou žít. Dárců krve je stále málo a naše legislativa se snaží dárce přilákat.

Daňový poplatník si může v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů základ daně snížit o nezdanitelné části darováním krve.  Podmínkou je, že mu nebyla poskytnuta finanční náhrada spojená s odběrem krve (například pro dárce krevní plazmy, pokud za odběr na místě dostanou finanční náhradu). V novele zákona o dani z příjmů platné od roku 2017 je ocenění daru jednoho odběru krve (a jeho složek) zvýšeno z 2 000 Kč na 3 000 Kč. 

Daňový odpočet není nijak omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným způsobem, nicméně v úhrnu lze odečíst za zdaňovací období maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.

Od základu daně lze odečíst i hodnotu bezplatného odběru krvetvorných buněk (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem). Pro daňové účely se jeden odběr oceňuje částkou 20 000 Kč, stejně jako při darování orgánu žijícím dárcem. Daňovou výhodu spojenou s dárcovstvím kostní dřeně nelze uplatnit při vstupu do registru dárců kostní dřeně, ale až samotným darováním krvetvorných buněk, a to za každý odběr těchto buněk.