GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Milan Kolář | 5. Května 2017

Daňový balíček z pohledu novely daně z přidané hodnoty

Sdílet článek:

Daňový balíček, který obsahuje celou řadu novel v oblasti daňových předpisů včetně novely zákona o dani z přidané hodnoty, byl nedávno podepsán prezidentem České republiky, což jinými slovy znamená, že k dokončení celého legislativního procesu daňového balíčku by měly postačovat pouze „formální kroky“ v podobě podpisu premiéra a vyhlášení ve Sbírce zákonů.

K dokončení těchto formálních kroků je ale nutné upozornit na dvě skutečnosti.

 1. Premiér nemá již pravomoc ke změně nebo vracení zákonů, pouze může ovlivnit datum vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů. Datum vyhlášení ve Sbírce zákonů je rozhodující pro stanovení dne účinnosti (pokud není stanovena účinnost později, nabývá právní předpis účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení);

Nicméně;

 1. Samotný formální podpis premiéra může být v těchto dnech problematická záležitost, jelikož premiér České republiky k datu uzávěrky oznámil, že podá demisi.

V současnosti se tak čeká na premiéra České republiky a jeho podpis, aby bylo možné přesně stanovit datum účinnosti novely daňového balíčku. Předpokládalo se, že k podpisu a vyhlášení dojde buď k 17. květnu 2017 (tak aby byla účinnost od 1. června 2017) nebo k 16. červnu 2017 (tak aby byla účinnost od 1. července 2017). Pro úplnost dodáváme, že druhá varianta se jeví jako příznivější z důvodu zohlednění změn u kvartálních plátců DPH počínaje novým zdaňovacím obdobím.

Bez ohledu na skutečnost, že v tento okamžik nejsme schopni určit přesný den účinnosti novely zákona o DPH, níže alespoň poukážeme na některé nejdůležitější změny v oblasti daně z přidané hodnoty, které nám daňový balíček přinese:

Zrušení speciální úpravy aplikace DPH v případě institutu společnosti bez právní subjektivity (dříve Sdružení).

 • Novela zákona ruší všechna specifická ustanovení v zákoně o DPH, která se týkají společností (dříve Sdružení). Nově tedy každý společník společnosti bez právní subjektivity je posuzován vždy zvlášť a samostatně v souladu s obecným principem DPH.
 • Na základě přechodných ustanovení ponechal zákonodárce plátcům daně možnost postupovat dle současného znění zákona a to až do 31. prosince 2018.
 • Generální finanční ředitelství přislíbilo, že v dohledné době vydá informaci, která bude upravovat postup společností bez právní subjektivity (dříve Sdružení) na základě novelizovaného znění zákona o DPH.

Vznik povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty u tzv. voucherů

 • DPH u poukazů určených k získání předem známého a konkrétního plnění (tj. jednoúčelové poukazy) se uplatní již při jejich vydání zákazníkovi nebo při každém dalším následném prodeji či převodu podobně, jak tomu stanovuje evropská legislativa.
 • Ve své podstatě tato část novely pouze zobecňuje závěry z dosavadní daňové praxe a dostupné judikatury.

Nový postup v případě zjištění mank (tj. pokud není doloženo zničení, ztráta či odcizení)

 • Novela dále zavádí novinku v podobě uplatňování DPH v případě evidovaných mank na majetku.
 • Současnou právní úpravu nahradí nový postup, kdy plátce bude mít povinnost provést vyrovnání odpočtu daně v tom zdaňovacím období, ve kterém se o zničení, ztrátě nebo odcizení dozvěděl nebo se dozvědět mohl, případně kdy k takové situaci došlo.

Institut nespolehlivé osoby

 • Vedle již známého institutu nespolehlivého plátce, novela zavádí také nový institut nespolehlivé osoby. Důvodová zpráva hovoří o dvou hlavních důvodech pro zavedení nespolehlivé osoby:

 

 1. Předcházet záměrnému zrušení již registrovaných plátců a jejich následné registraci; a
 2. Identifikovat jako nespolehlivé subjekty i jiné osoby než jen plátce DPH.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

 • Poslední novinkou, o které se v tomto článku zmíníme, je rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na další oblasti podnikání.
 • Nově se režim přenesení daňové povinnosti bude týkat například:

 

 1. při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji;
 2. při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky;
 • při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce.

Pokud budete mít k novele zákona o DPH jakýkoliv dotaz, případně budete potřebovat odbornou pomoc při aplikaci jednotlivých změn v oblasti Vašeho podnikání, neváhejte se na nás obrátit. 

Autoři: Zbyněk Švejcar, Martin Valášek