GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 14. Listopadu 2017

Country by Country report (CbCR) - upozornění na časté chyby

Sdílet článek:

Dne 7. listopadu 2017, tedy týden po uplynutí stanovené lhůty pro podání Ohlášení v rámci CbCR, zveřejnila Finanční správa na svých stránkách upozornění, ve kterém zmiňuje nejčastější chyby v Ohlášení:

  • Ohlášení bylo podáno do datové schránky Specializovaného finančního úřadu, ale správně mělo být podáno prostřednictvím aplikace EPO.
  • Daňové subjekty patřící do jedné nadnárodní skupiny podniků v Ohlášení chybně identifikovali, že budou podávat Oznámení („report“), tedy že jsou určenou entitou za celou skupinu.

Z důvodu, že se jedná o novou povinnost, považuje Finanční správa za správné, že v počátku aplikační praxe poskytne daňovým subjektům určitou toleranci při kontrole plnění těchto povinností. To znamená, že v případě zjištění výše uvedených chyb bude daňový subjekt neformálně vyzván k nápravě a pokud tuto nápravu splní do konce roku 2017, nebude pokutován. Stejný způsob bude aplikován i na pozdní podání Ohlášení v případě, kdy dosud není zveřejněn definitivní seznam jurisdikcí, které se přihlásily k CbCR a nelze tedy s určitostí stanovit, která entita ze skupiny bude mít oznamovací povinnost.