Karel Seidel

Manager, Advisory

Karel Seidel pracuje v Grant Thornton Advisory na pozici Manager. Zaměřuje se především na projekty věnující se data managementu a end-to-end vývoji digitálních řešení s využitím služeb MS Azure a Power Platform. Dále se pak věnuje projektovému řízení a optimalizaci firemních procesů, včetně jejich automatizace s využitím nástrojů Power Automate a Make.

V průběhu předchozí kariéry získal zkušenosti v oblasti regulace poskytování finančních služeb na oddělení Compliance (UniCredit Bank). Působil rovněž na pozici Fraud Officera, v rámci které se zabýval odhalováním a prevencí zneužívání platebních karet (Citibank). Karel působí v poradenství více než 5 let.

Karel je držitelem mezinárodních certifikátů projektového řízení PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.

Karel je absolventem Vysoké školy ekonomické (Ing.), obor Management consulting. V současné době dokončuje MBA program Data & Analytics for Business Management.

Služby a odvětví, ve kterých působím