David Hradecký

Senior Manager, Advisory

David je Business Unit Leader za oblast Compliance služeb. Je předním odborníkem na problematiku Compliance, zavádění Compliance Management Systémů (CMS) a protikorupčních systémů řízení. Zastřešuje projekty implementací CMS, předcertifikačního poradenství, klienty vede ke splnění požadavků příslušných ISO norem pro oblast Compliance a dozoruje celý certifikační proces.

Je jedním z prvních certifikovaných auditorů pro normy ISO 37001 a ISO 37301 v ČR. Zároveň je vůbec prvním certifikovaným implementátorem ISO 37301 na našem trhu. Dále má na starosti projekty investigací, forenzních auditů za využití forenzních technologií a nástrojů napříč průmyslovými odvětvími, v soukromé i veřejné sféře. Zastřešuje i oblast Business Intelligence pro širokou škálu klientů z různých odvětví.

Před příchodem do Grant Thornton Advisory, spoluzaložil a podílel se na řízení a rozvoji společnosti Screening Solutions až do její úspěšné fúze s Grant Thornton Advisory. Předtím působil ve společnostech Air France a KLM, následně přešel do poradenské společnosti Ernst & Young, kde se věnoval vyšetřování zaměstnanecké kriminality, forenzním auditům, návrhům a zavádění systémů prevence podvodů.

Hovoří plynně anglicky a italsky. Základy má i v němčině a francouzštině.

Služby a odvětví, ve kterých působím