Andrea Klimešová

Manager, Advisory

Andrea Klimešová působí v Grant Thornton na pozici Manager a je součástí týmu poradců pro energetiku. Zaměřuje se na projekty v oblasti obchodování a nákupu energií, business developmentu, energetické flexibility, podpůrných služeb pro provozovatele přenosových soustav elektřiny a rozvoje elektrizační soustavy. V rámci své činnosti se specializuje na business analýzu, risk management, controlling a financování z evropských dotačních titulů.

Svou profesní kariéru zahájila v RWE Transgas na pozici analytika v oddělení nákupu plynu. Poté pracovala v MND jako portfolio manažer zodpovědný za řízení velkoobchodního nákupu a prodeje plynu. Další bohaté zkušenosti nabyla ve skupině E.ON, kde působila na různých pozicích od nákupu energií, přes řízení rizik, controlling až po cenotvorbu. V poslední době se věnovala energetické flexibilitě a podpůrným službám pro provozovatele přenosových soustav elektřiny ve skupině Nano Energies. V energetickém sektoru pracuje již 18 let.

Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří plynně anglicky.

Služby a odvětví, ve kterých působím