GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 3. Října 2013

Zamítnutí doprovodných daňových zákonů k novému občanskému zákoníku nepřinese nic dobrého

Sdílet článek:

Ve čtvrtek 12. září 2013 Senát zamítl doprovodnou daňovou legislativu související s novým občanským zákoníkem platným k 1. lednu 2014, což znamená významnou komplikaci nejen pro podnikatele, ale i občany a státní správu.

Jen u daně z příjmů jde téměř o devět set novelizačních bodů,  které řádně prošly připomínkovými řízeními, vládou i poslaneckou sněmovnou. V tuto chvíli je nutné vzít v úvahu rozsah a vzájemnou provázanost změn, které novely obsahují. Sdílíme názor uveřejněný v tiskové zprávě Komory daňových poradců ČR, že „jestliže má dojít k tomu, že Ministerstvo financí bude tyto novely měnit v řádu několika dní bez standardního legislativního procesu a připomínkového řízení, nemůže to z podstaty a principu věci dopadnout jinak, než špatně.“ Je potřeba si uvědomit, že zrušením konceptu nové daně z nabytí nemovitých věcí a přepokládaného přesunu daně darovací a dědické pod daně z příjmů fakticky znamená zásadní přepracování současného zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, což je téměř nemožné kvalitně provést v řádu několika dní.

Změny v oblasti daní by měly projít důkladnou diskuzí jak mezi politiky, tak v odborné veřejnosti. V neodkladných věcech může Senát upravit legislativu formou zákonného opatření, které ovšem bude platit pouze v případě, že ho nová Poslanecká sněmovna na svém prvním zasedání po říjnových volbách schválí. Zde se naskýtá velké riziko, že výsledkem bude velmi nekvalitní právní norma, která bude daleko horší než projednávané tisky. Takováto právní norma velmi pravděpodobně přinese mnohé výkladové problémy a v některých situacích může vést k absurdním zdaněním či nezdaněním.

  • První z nich je, že nový občanský zákoník začne od nového roku platit, jelikož rekodifikace soukromého práva a její účinnost není závislá na tom, zda projde či ne soubor doprovodných daňových zákonů, ovšem v praxi to může způsobit potíže se zdaňováním. Nový občanský zákoník totiž zavádí nové instituty a nové druhy pojmů, které ale nejsou prozatím definovány.
  • Druhou možností je zákonné opatření, které to, co souvisí s občanským zákoníkem, upraví. Rizikem tohoto postupu je skutečnost, že zákonné opatření bude platné pouze tehdy, pokud ho nová Poslanecká sněmovna schválí.
  • Poslední možnost odkládá platnost nového občanského zákoníku, dokonce se objevil názor, že by mohl úplně „spadnout pod stůl“.

V každém případě ke stabilitě právního a ekonomické prostředí nepřispívá, že 4 měsíce před účinností nového občanského zákoníku není jasné, jak na jeho účinnost budou reagovat daňové zákony. Takovéto řešení považujeme stejně jako Komora daňových poradců ČR za zcela vadné a chaotické. Způsobí zbytečně množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně, a může v konečném efektu ohrozit výběr daní. Nyní netrpělivě očekáváme další vývoj situace a budeme vás o něm informovat.

Ing. Marcela Papežová

marcela.papezova@fucik.cz