GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 23. Září 2013

Zákonné opatření senátu na daně 2014

Sdílet článek:

Vláda má ve středu 25. 9. 2013 projednat návrh zákonného opatření senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které by mělo přizpůsobit daňové právo rekodifikaci soukromého práva bez závažných následků.

Toto zákonné opatření vychází z návrhu zákona se stejným názvem, který byl dne 12. září 2013 senátem zamítnut. Z důvodu časově omezeného prostoru byla zvolena koncepce minimálních zásahů do textu schváleného poslaneckou sněmovnou. Obsah návrhu nebyl proto nijak výrazně změněn. Výjimkou jsou tři věcné okruhy. První dva se týkají problematiky zdanění investičních fondů a osvobození dividend a podílu na zisku od daní z příjmů. Příslušná ustanovení byla upravena v souladu s připomínkami senátu tak, že sazba daně u základních investičních fondů se má oproti současnosti snížit (z 5 na 0 %), zároveň však nebude možné osvobodit výplatu podílu na zisku, a to ani společníkům – právnickým osobám s podílem alespoň 10 % drženým po dobu alespoň 12 měsíců. Třetím okruhem, který je nezbytné řešit odlišně od původního návrhu zákona, je problematika veřejné prospěšnosti.

Současně s výše zmíněným návrhem zákonného opatření senátu je předkládán návrh zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Ani u tohoto návrhu časové omezení neumožňuje zásadní změnu koncepce. Na základě připomínek senátu však bylo přistoupeno k dílčí změně v pojetí poplatníka. V případě koupě nebo směny nemovité věci bude na uvážení smluvních stran, kdo bude poplatníkem daně. Může jím být buďto prodávající s tím, že kupující bude ručitelem, nebo jím bude přímo kupující.

Projednání obou návrhů zákonných opatření vládou se očekává ve středu 25. září 2013. Schůze senátu, na které by se měly tyto návrhy projednat, je předpokládána v první polovině října tak, aby daná opatření mohla, v případě jejich schválení, vyjít co nejdříve ve Sbírce zákonů.