GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Ledna 2016

Správa daní - vybraná judikatura

Sdílet článek:

Články k tématu

Datum

Název článku

kalendar.jpg11. březen 2020

Daňové řízení: odvolací řízení; vypořádání námitek

kalendar.jpg11. březen 2020

Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

kalendar.jpg30. října 2019

Švarcsystém – aktuální rozsudek NSS

kalendar.jpg29. duben 2019

Doručení fikcí vs. doručení do datové schránky

kalendar.jpg23. duben 2019

Rozhodovat o rozdělení zisku lze až do konce následujícího účetního období

kalendar.jpg1. duben 2019

Je virtuální sídlo legální?

kalendar.jpg8. březen 2019

Protiústavnost zadržování nesporné části nadměrného odpočtu

kalendar.jpg28. únor 2019

Ochrana proti nečinnosti finančního úřadu při mezinárodním dožádání – Rozsudek NSS

kalendar.jpg12. únor 2019

Podvod na DPH a ručení daně - rozsudek NSS

kalendar.jpg11. leden 2019

Výzkum a vývoj – nejnovější poznatky ze soudních rozhodnutí. Další vývoj?

kalendar.jpg11. září 2018

Osoba blízká dle nového rozhodnutí Ústavního soudu včetně možných daňových dopadů

kalendar.jpg12. červen 2018

Konec diskuzí k souběhu funkcí?

kalendar.jpg2. květen 2018

Daňová správa - daňový řád

kalendar.jpg19. duben 2018

Je činnost jednatele samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností?

kalendar.jpg5. duben 2018

Dar členům rodiny na dobročinné účely nesnižuje základ daně

kalendar.jpg19. únor 2018

Nejvyšší správní soud se zastal firmy se svítidl

kalendar.jpg17. říjen 2017

Česká republika zvítězila v solární arbitráži

kalendar.jpg26. září 2017

Zákaz dvojího trestání za stejný čin v daňovém a trestním právu – další vývoj judikatury

kalendar.jpg14. září 2017

Zdanění sportovců – Nový judikát

kalendar.jpg14. září 2017

Jihočeská vesnice vyhrála spor se státem

kalendar.jpg14. září 2017

Započtení daňové ztráty ze samostatné výdělečné činnosti

kalendar.jpg14. září 2017

Jihočeská vesnice vyhrála spor se státem o tři tisíce...

kalendar.jpg27. červenec 2017

Zvukový záznam ústního jednání s finančním úřadem

kalendar.jpg13. leden 2017

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v letitém sporu Českého rozhlasu

kalendar.jpg11. srpen 2016

Doručení plné moci udělené daňovému poradci pro odklad termínu pro podání daňového přiznání

kalendar.jpg13. červen 2016

Správné určení převodních cen dle české judikatury

kalendar.jpg7. únor 2016

Penále je trest, rozhodl Nejvyšší správní soud

kalendar.jpg16. prosinec 2015

Nejvyšší správní soud rozhodl o povaze daňového penále

kalendar.jpg19. listopad 2015

Ustanovení § 24 odst. 2, písm. zc) opět v soudní síni

kalendar.jpg7. prosinec 2015

Dohadná položka anebo rezerva? Pohled judikatury

kalendar.jpg9. říjen 2015

„Švarcsystém“ – začíná být pomalu jasno?

kalendar.jpg9. říjen 2015

Souběh člena statutárního orgánu a obchodního ředitele opět možný?

kalendar.jpg22. říjen 2015

Možnost uplatnění daňové ztráty v průběhu daňové kontroly – změna v judikatuře Nejvyššího správního soudu

kalendar.jpg14. září 2015

Zdlouhavé prověřování nároku na odpočet správcem daně není zadarmo

kalendar.jpg23. duben 2015

Za den uskutečnění zdanitelného plnění v případě mank nelze považovat pouze rozvahový den

kalendar.jpg16. březen 2015

I postup k odstranění pochybností v případě vykázání daňového odpočtu má své časové mantinely

kalendar.jpg26. únor 2015

Mezinárodní dožádání a práva daňového subjektu

kalendar.jpg12. září 2014

Technické zhodnocení nebo oprava? Situace v roce 2014 ve světle judikatury

kalendar.jpg11. duben 2011

Postoupení pohledávky v insolvenčním řízení – rozsudek NSS

kalendar.jpg11. březen 2011

Vánoční kolekce předmětem pojistného a daně

kalendar.jpg11. duben 2011

Co je a co není součástí stavby ve světle judikátu 5 Afs 3/2010 - 144 ze dne 17.10.2010

kalendar.jpg6. březen 2011

Souběh výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru z pohledu sociálního zabezpečení

kalendar.jpg11. únor 2011

NSS opět potvrdil, že souběh funkce jednatele a ředitele není možný

kalendar.jpg16. listopad 2010

Znovu Švarcsystém

kalendar.jpg23. říjen 2010

Běh prekluzivní lhůty v případě dodatečného daňového přiznání

kalendar.jpg10. září 2010

Zastupování klienta daňovým poradcem – právnickou osobou

kalendar.jpg20. květen 2010

Judikát NSS – daňová znatelnost úroků z úvěru na vyplacení dividend

kalendar.jpg20. květen 2010

Úroky z půjčky – překlasifikace úroků na dividendy, cena obvyklá

Zpět na téma - Správa daní