GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 18. Listopadu 2016

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob („CCCTB“)

Sdílet článek:

Evropská komise koncem října představila návrh Společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob („CCCTB“), který by měl sjednotit podmínky pro podnikání na jednotném vnitřním trhu EU. Navržený systém CCCTB by měl být povinný pro veškeré společnosti, které jsou součástí skupiny s ročním obratem přesahujícím 750 milionů EUR. Evropská komise navrhuje, aby členské státy přijaly příslušnou úpravu do konce roku 2018 tak, aby nová úprava začala platit od roku 2019.