GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 12. Září 2013

Rozšíření automatické výměny informací v rámci EU na další typy příjmů

Sdílet článek:

V současnosti dochází k automatické výměně informací o daňových poplatnících v oblasti přímých daní na základě dvou evropských právních předpisů. První je směrnice o příjmech z úspor, která slouží k automatické výměně informací o příjmech úrokového charakteru plynoucích fyzickým osobám (existuje již od roku 2005). Do konce roku 2013 by měla být přijata novela uvedené směrnice, která by systém automatické výměny v této oblasti posilovala a rozšiřovala.

Druhá směrnice o správní spolupráci 2011/16/EU se v České republice uplatňuje od letošního května na základě zákona 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Nahradila tím směrnici 77/799/ES o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného. Směrnice 2011/16/EU upravuje automatickou výměnu informací s účinností od 1. ledna 2015, a to u příjmů ze závislé činnosti, odměny členů statutárních orgánů, plnění ze životního pojištění, penze a příjmy z majetku. V současné době Evropská komise předkládá návrh na rozšíření této směrnice na další typy příjmů, a to na dividendy, kapitálové zisky a případně další typy příjmů z finančních nástrojů. V případě, že obě směrnice budou tímto způsobem zrevidovány, automatická výměna informací mezi členskými státy EU bude ve stejném rozsahu jako zákon FATCA.