GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 2. Září 2013

Prodloužení zápisu nemovitosti v katastru

Sdílet článek:

Pokud se chystáte po 1. lednu 2014 kupovat a prodávat nemovitost, sjednávat zástavní práva či věcná břemena, musíte se připravit na to, že vkladové řízení se prodlouží v průměru až na dvojnásobek. Podle slov předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního se průměrná doba zvýší ze čtrnácti dnů až na jeden měsíc. Toto výrazné prodloužení je důsledkem bezpečnostního opatření, které zavádí již schválený nový katastrální zákon. Podstatou je skutečnost, kdy při přijetí návrhu na vklad, katastrální úřad odešle druhý den informaci vlastníku nemovitosti, který bude mít 20 dnů na to, aby v případě podvodného návrhu na vklad o této skutečnosti informoval katastrální úřad a zjednal nápravu. V případě, že do této doby neobdrží námitky od vlastníka nemovitosti, bude v řízení pokračovat.