GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 18. Dubna 2017

Připravovaná novela Daňového řádu

Sdílet článek:

V souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), je připravovaná novela daňového řádu, jejímž cílem je poskytnout příslušnému správci daně dostatečnou možnost, aby pro účely jak mezinárodní spolupráce tak v rámci vnitrostátní správy daní včetně boje s daňovými úniky mohl efektivním způsobem získat vybrané údaje, které povinným subjektům ukládá shromažďovat a uchovávat AML zákon.
Novelou by měl být dotčen §57a, který doplní pravomoc správce daně požadovat po povinných osobách zejména údaje o tom, zda byla u konkrétního účtu zřízena služba elektronického bankovnictví a jakým způsobem byla tato služba v konkrétním případě využita (zejména jaká zařízení s příslušnou IP adresou či telefon s určitým telefonním číslem jsou využívána pro přístup k této službě). Navržená novela nedává správci daně pravomoc vykonávat dozor nad dodržováním povinností dle AML zákona, ani ukládat za porušení povinností plynoucích z AML zákona sankce. Mezi povinné osoby mimo jiné patří podnikatel při obchodu v hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší.
Připravovaná platnost novely je od 1.1.2018, nyní je novela připravena na projednání ve vládě.