GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Ledna 2015

Pokuta za nesplnění povinné elektronické komunikace se správcem daně

Sdílet článek:

S příchodem nového roku nabyla mimo jiné účinnost nová ustanovení daňového řádu, která se týkají elektronické komunikace se správcem daně. Elektronická komunikace je jedním z možných způsobu, jakým mohou daňové subjekty se správcem daně komunikovat, nicméně v některých případech (např. přihláška k registraci k DPH nebo daňové přiznání k DPH právnických osob, apod.) je zároveň jediným možným způsobem komunikace daňového subjektu se správcem daně.

Změny provedené v daňovém řádu mají za cíl (dle důvodové zprávy k novele) vychovat a motivovat daňové subjekty k využívání elektronické formy podání. V případech, kdy daňový subjekt učiní podání jinak než elektronicky, i když to zákon vysloveně stanovuje, nebude se na takové podání nahlížet jako na podání s vadami (správce daně nebude daňový subjekt vyzývat k nápravě) a správce daně ho zpracuje. Nicméně za porušení povinnosti elektronické komunikace udělí paušální pokutu 2.000 Kč za každé podání. Pokud správce daně dospěje k názoru, že porušením povinnosti elektronické komunikace došlo k závažnému ztížení správy daní, může udělit další pokutu a to až výše 50.000,- Kč. Tento postup se však uplatní pouze, pokud podání nebude mít žádné další vady a zároveň bude uvedeno v seznamu správce daně, který je dostupný na webu finanční správy. 

Seznam podání