GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 18. Ledna 2016

Podání přiznání k DPH - již pouze elektronicky

Sdílet článek:

Od 1. 1. 2016 vzniká povinnost podávat daňové přiznání bez výjimky pouze elektronicky. Tato povinnost se kromě samotného přiznání k DPH vztahuje rovněž na podání hlášení, registrací a oznámení o změně v souvislosti s DPH. Tato novinka platí již od přiznání za zdaňovací období za prosinec 2015, respektive za 4. čtvrtletí 2015. Plátce může učinit elektronické podání buď pomocí aplikace EPO, nebo datovou schránkou. Při nesplnění povinnosti podání elektronicky bude plátci uložena pokuta 2 000 Kč.

V případě potřeby za Vás elektronické podání na základě plné moci rádi vyřídíme.