GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 20. Listopadu 2015

Placení daní na zrušené účty způsobuje daňovým poplatníkům nedoplatky a sankce

Sdílet článek:

Finanční správa opakovaně upozorňuje daňové poplatníky, aby hradili daně na správné bankovní účty. Staré bankovní účty byly zrušeny k 31. prosinci 2012, přičemž bylo dáno přechodné období 2 let, kdy byly chybné platby na staré účty automaticky přesměrovány na správné účty. Toto období skončilo 31. prosince 2014. Od letošního roku jsou chybné platby vraceny zpět odesílateli.

K 31. 10. 2015 bylo identifikováno 3 500 chybných plateb v částce 47 mil. Kč. Tato částka bude daňovým poplatníkům vrácena, ale vystavují se nebezpečí, že jejich daňová povinnost nebude zaplacena řádně a včas a mohou jim rovněž vzniknout sankce z prodlení (stanovené jako roční repo sazba ČNB, zvýšená o 14 procentních bodů, platná pro první den příslušného kalendářního pololetí – tj. asi 14,05 % ročně). Na zmíněném počtu 3 500 chybných plateb se nejvíce podílela silniční daň (1 014 plateb v částce 3,5 mil. Kč) a daň z přidané hodnoty (944 plateb ve výši 30 mil. Kč). Celkový počet případů se za poslední půlrok snížil na třetinu.