GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 23. Září 2014

OECD schválila nové znění modelové smlouvy pro rok 2014

Sdílet článek:

V červenci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala aktualizované znění modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění a souvisejícího komentáře pro rok 2014. Práce na těchto aktualizacích probíhaly během let 2010 – 2013 a prozatím tedy nejsou reflektovány žádné poznatky z aktuálně probíhajících prací na BEPS akčním plánu, o kterém jsme vás informovali v našem newsletteru. Aktualizované znění zahrnuje zejména změny v článku 26, který se týká mezinárodní výměny informací v daňové oblasti, dále dochází k upřesnění definice skutečného vlastníka příjmů a vyjasnění sporných bodů v oblasti zdaňování umělců a sportovců působících na mezinárodní úrovni. Další změny se např. dotknou i způsobu zdanění příjmů z obchodování s emisními povolenkami a příjmů plynoucí zaměstnancům po ukončení jejich pracovního vztahu.