GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Února 2011

NSS opět potvrdil, že souběh funkce jednatele a ředitele není možný

Sdílet článek:

Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 3 Ads 119/2010 - 58 ze dne 09. prosince 2010 opět bez váhání potvrdil, že souběh funkce jednatele a výkonu činnosti ředitele na základě pracovní smlouvy není možný.

Šlo o situaci, kdy měl jednatel společnosti uzavřenou pracovní smlouvu na výkon činnosti ředitele společnosti. Závěrem judikátu je, že pracovně právní poměr nevznikl - a to se všemi důsledky v oblasti sociálního pojištění (tj. zejména, že jednatel nebyl a není nemocensky pojištěn) a daní. Pracovní poměr jednatele společnosti, který uzavřel pracovní smlouvu na výkon činnosti ředitele společnosti, nevznikne, pokud je pracovní náplň ředitele shodná s činností jednatele, resp. pracovní náplň ředitele neobsahuje jiné činnosti než ty, které je povinen vykonávat jako jednatel. V daném případě sice stěžovatel konstantně tvrdil, že náplň jeho činnosti jakožto jednatele společnosti na straně jedné a jako ředitele společnosti na straně druhé, se liší, ale nikterak blíže nespecifikoval, v čem tyto rozdíly spočívají a jaké důkazy navrhuje k jejich prokázání.