GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 26. Září 2014

Novela ZDP – pozměňovací návrh týkající se životního pojištění

Sdílet článek:

Na vládní návrh zákona o daních z příjmů byl již v Poslanecké sněmovně přijat pozměňovací návrh týkající se životního pojištění, který upravuje tuto problematiku poněkud odlišně než jak jsme informovali dříve. Smyslem pozměňovacího návrhu je, že daňově výhodný režim nebude možný, pokud smlouva o životním pojištění umožní výplatu příjmu (jiného než pojistné plnění) v průběhu smlouvy bez jejího ukončení nebo pokud před dosažením daných lhůt (60 let věku nebo 60 měsíců od uzavření smlouvy) bude vyplácen příjem nebo bude předčasně ukončena. Poplatník bude povinen podat daňové přiznání a dodanit předcházející osvobozený příjem. Mělo by to platit na daňová zvýhodnění čerpaná od roku 2015. Uvidíme, jaký bude další osud této změny v dalším legislativním procesu.