GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 6. Února 2014

Nařízení vlády č. 11/2014 Sb.

Sdílet článek:

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno Nařízení vlády č. 11/2014 Sb. ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a technikách k jejich obhospodařování. K aktualizaci došlo mimo jiné v souvislosti s rekodifikací obchodního práva. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. února 2014, s výjimkou bodů 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015. Těmito body budou zmírněna procentuální omezení pro součet hodnot všech přijatých a všech poskytnutých úvěrů a zápůjček fondu nemovitostí.