GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Října 2016

Možnost požádat o posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky

Sdílet článek:

Při tíživé ekonomické či sociální situaci může daňový subjekt požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. o její rozložení na splátky. Správce daně může povolit posečkání úhrady daně např. z důvodu, že by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu nebo pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných. Pro žádost o posečkání úhrady daně není žádný speciální tiskopis. Z žádosti ale musí být zřejmé, kdo ji činí, čeho se týká a co se navrhuje. Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. Při podání samotné žádosti bude již třeba doložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují žádost o posečkání úhrady daně a dále doložit i způsob a prostředky, ze kterých se daň v budoucnu uhradí. Přijetí žádosti správcem daně bude podléhat správnímu poplatku ve výši 400,- Kč.