GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 7. Února 2013

Interpretace. Národní účetní rada

Sdílet článek:

Dne 17.12.2012 byla na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, při slavnostním zasedání Národní účetní rady pokřtěna nová kniha Interpretace. Národní účetní rada.

Na vydání této publikace jsme se podíleli jak finančně, tak i autorsky. Na zpracování, komentářích i autorských příkladech a recenzích se významně podílela partnerka společnosti Fučík & Partneři, Mgr. Edita Ševcovicová .

Interpretace Národní účetní rady poskytují účetním, daňovým poradcům, auditorům, znalcům, právníkům a dalším odborníkům návody jak postupovat při řešení problémů, které nejsou upraveny českými účetními předpisy, nebo jejich úprava není postačující, či převažující aplikace je v praxi nejednotná, nebo chybná.

NÚR vydala do současnosti 23 interpretací a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti odborné veřejnosti o své činnosti, se rozhodla NÚR vydat odbornou knihu, obsahující nejen texty vlastních Interpretací NÚR, ale také jejich doplnění o příklady aplikace a řadu dalších materiálů a textů ilustrujících odbornou činnost NÚR.

Autory jednotlivých částí knihy jsou osoby, které se na vzniku daných Interpretací podílely a které zastupují jednotlivé členy NÚR na jejích zasedáních. Kniha tak obsahuje autentické informace přímo od tvůrců Interpretací a účastníků jejich projednávání. Z tohoto hlediska je kniha nepochybně nejlepším a nejucelenějším zdrojem informací o činnosti NÚR a o jejím systému Interpretací českých účetních předpisů.

Obsah knihy

Knihu lze objednat zde: http://obchod.wkcr.cz/obchod/ucetnictvi/interpretace.-narodni-ucetni-rada.html

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na ff@fucik.cz