GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Prosince 2014

EK vyzvala Rumunsko, aby zamezilo diskriminačnímu přístup k nerezidentům

Sdílet článek:

Evropská komise vyzvala Rumunsko, aby změnilo svá legislativní pravidla, která upravují zdanění příjmů nerezidentů ze samostatné činnosti. Rezidenti, kteří dosahují příjmů ze samostatné činnosti, si mohou snížit své příjmy o daňově uznatelné výdaje. Tuto možnost ovšem nemají nerezidenti, kteří nemají tzv. stálou provozovnu v Rumunsku. EK toto považuje za porušení principu základních svobod, které jsou v rámci EU garantovány. Pokud Rumunsko nepředloží EK pádné důvody, pak je možné očekávat, že bude celá kauza postoupena Soudnímu dvoru EU.