GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 12. Srpena 2013

Daň z finančních transakcí

Sdílet článek:

Na začátku července 2013 projednal Evropský parlament směrnici, na které se dohodlo jedenáct členských států Evropské unie na základě posílení spolupráce. I přes to, že Česká republika se k této iniciativě nepřipojila, lze podle aktuálního návrhu směrnice předpokládat, že by se její účinnost dotkla rovněž českých společností. Tato směrnice, podle aktuálního stavu, by měla být účinná od 1. 1. 2014. Byla však již zveřejněna informace, podle níž je možné očekávat její účinnost od poloviny roku 2014 (v případě jejího schválení do konce roku 2013 a urychleného implementování do právních předpisů zúčastněných států). Mezi nejdůležitější změny, které Evropský parlament navrhl, patří následující:

  • Výjimky u sazby daně stanovené obecně na 0,1 % u cenných papírů a 0,01 % u derivátů
  • Zavedení principu převodu právního titulu, který stanoví, že převod vlastnického práva by byl podmíněn úhradou daně
  • Rozšíření principu emise, který je zásadním pro posouzení, zda transakce podléhá dani
  • Rozšíření okruhu finančních transakcí, které podléhají dani, o spotové měnové transakce na devizovém trhu