GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Října 2016

Centrální evidence účtů

Sdílet článek:

V srpnu chválil Senát návrh zákona o Centrální evidenci účtů, jehož schválení bylo doporučováno Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Jak jsme Váš již informovali, jedná se o registr všech bankovních účtů (tuzemských i zahraničních) fyzických i právnických osob, který bude veden Českou národní bankou. Cílem centrální evidence účtů je umožnit orgánům činných v trestním řízení, daňovým správcům, zpravodajské službě aj. získat informace do 24 hodin o všech bankovních účtech podezřelého subjektu. Návrh zákona byl schválen senátem dne 24.8.2016 a prezident zákon podepsal 6.9.2016. Zákon vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 300/2016 Sb., zákon o centrální evidenci účtů a účinnost zákona nabývá 6.10.2016. Zahájení zápisu účtů do evidence zveřejní Česká národní banka na své úřední desce. Ke zprovoznění registru by mělo dojít pravděpodobně v polovině roku 2018.

Zdroj:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=27.9.2016&O=10&action=detail&value=3944

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=719