• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Volba strategie má dlouhodobý vliv na celkové fungování a výsledky společnosti. Správné obchodně-strategické rozhodnutí proto hraje klíčovou roli v životě společnosti.

Zaměřujeme se na pomoc manažerským týmům činit rigoróznější a lépe vyčíslitelná obchodní rozhodnutí, ať už se jedná o strategii růstu, tvorbu plánů, investici či prodej nebo získání finančních prostředků. Od prvotního náhledu na situaci až po implementaci přistupujeme k formulaci a testování hypotéz precizně. Zakládáme si na kvalitativních i kvantitativních analýzách, které umožňují hlubší porozumění problematice a překlenutí k proveditelným doporučením.

Díky našim zkušeným poradcům v ČR, napojení na globální síť Grant Thornton a spolupráci se sektorovými experty dovedeme poskytovat profesionální řešení pro lokální i zahraniční trh.

Našim klientům pomáháme v následujících oblastech:

Tvorba strategie

 • Identifikace a vyčíslení rozhodujících příležitostí a rizik
 • Rozvoj scénářů a alternativních strategických řešení
 • Modelování a vyhodnocení strategických možností napříč různými scénáři
 • Formulace strategie
 • Tvorba nástrojů pro strategické řízení

Commercial due diligence

Každý projekt je upraven na míru klientovi tak, aby cílil na zodpovězení pro něj klíčových otázek. Typicky se jedná o následující témata:

 • Velikost trhu, klíčové segmenty zákazníků, odhad růstu, zásadní vlivy na poptávku
 • Udržitelnost tržní pozice, identifikace kompetitivních výhod
 • Další možnosti růstu (v oblastí produktů, na další trhy)
 • Identifikace rizik a zhodnocení, zda jsou dostatečně ošetřena

Grant Thornton se podílí na strategiích také v následujících oblastech:

 • Transakční poradenství
 • Řízení změn
 • Sales & Marketing
 • Finanční modelování
Managing partner and Head of Advisory David Pirner

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas