• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Naše poradenství vytváří přidanou hodnotu

V dnešní dynamické době je pro tvorbu správných manažerských rozhodnutí klíčové využívat flexibilní nástroje zohledňující budoucnost a k plánování přistupovat komplexně. Business consulting patří k důležitým oblastem služeb poskytovaných skupinou Grant Thornton.

Vztah s našimi klienty zakládáme na dlouhodobém partnerství a individualizaci služeb. S klientem pracujeme na oboustranném pochopení a sjednocení pohledu na problematiku od prvotní myšlenky až k realizaci. Identifikujeme faktory zásadní pro úspěch, poukazujeme na potenciál ke zlepšení a optimalizaci úspěšnosti a poskytujeme konkrétní, realizovatelná doporučení. Naše služby mají mezinárodní přesah.

Grant Thornton se vyznačuje především kvalitou poradenství v nestandardních a komplikovaných otázkách. Tato kvalita je zajišťována vysokou mírou specializace a odbornou kvalifikací našich zaměstnanců a neustálým prohlubováním a rozšiřováním vzdělávání. Díky napojení na mezinárodní síť naše služby sledují celosvětové trendy a mají mezinárodní přesah.

Služby

 • Finance & Datová analýza
 • Oceňování
 • Prodejní a provozní poradenství
 • Strategie & Transakce
 • Technologie
 • Transformace
Managing partner and Head of Advisory David Pirner

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas