• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Nabízíme více než očekáváte

Odpovědný audit společností je nedílnou součástí našeho vysoce rozvinutého ekonomického a finančního systému. Garantujeme soulad s právními předpisy a profesionální nezávislost, přičemž zároveň tvoříme hodnotu pro naše klienty.

Grant Thornton nabízí celou řadu auditorských služeb se zaměřením na povinný i dobrovolný audit účetní závěrky (v souladu s mezinárodními auditorskými standardy) a rovněž audit konsolidovaných účetních závěrek. Účelem auditu je poskytnout našim klientům jistotu a případně identifkovat rizika a poskytnout důležité informace o potenciálu optimalizace. Objektivní posouzení nezávislým externím auditorem zvyšuje důvěru ve finanční výkaznictví společnosti, a to zejména pro obchodní partnery, banky a zákazníky, ale také pro zaměstnance, a chrání management proti neúmyslným chybám.

Našim zákazníkům sloužíme spíše jako partneři, než abychom je obtěžovali přísnými formálními požadavky - ale nikdy neohrožujeme naši nezávislost.

Služby:

 • Povinný audit a dobrovolný audit individuální či konsolidované účetní závěrky
 • Prověrka účetní závěrky
 • Dohodnuté postupy v souvislosti s finančními informacemi
 • Speciální audity (přeměny obchodních společností, fúze, zvláštní audity dle zákona o obchodování na kapitálovém trhu, atd.)
 • Interní audit
 • Audit se zaměřením na odhalení podvodného jednání
 • Due diligence audit
 • Finanční Due diligence
 • Ostatní související služby.
Partner and head of Audit & Assurance Milan Pašek

Praha - Audit & Assurance

Kontaktirajte nas