• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Naše služby v oblasti oceňování akcií, podílů, závodů a nehmotného majetku:

 • Ocenění akcií, podílů a závodů pro účely prodejů, nepeněžitých vkladů a přeměn společností, squeeze-outy, alokace kupní ceny a impairment testů
 • Posouzení podmínek poskytnutí finanční asistence
 • Testy solventnosti
 • Ocenění závodů a jejich majetku v rámci insolvencí a restrukturalizací
 • Ocenění závodů a majetku pro účely soudních sporů
 • Identifikace a ocenění položek nehmotného majetku
 • Ocenění oběžného majetku (zásob a pohledávek) a závazků
 • Analýza variantních scénářů budoucího vývoje a jejich dopadů na hodnotu společnosti
Senior Manager Přemysl Krch

Praha - Appraisal

Kontaktirajte nas