Naše služby v oblasti oceňování akcií, podílů, závodů a nehmotného majetku:

  • Ocenění akcií, podílů a závodů pro účely prodejů, nepeněžitých vkladů a přeměn společností, squeeze-outy, alokace kupní ceny a impairment testů
  • Posouzení podmínek poskytnutí finanční asistence
  • Testy solventnosti
  • Ocenění závodů a jejich majetku v rámci insolvencí a restrukturalizací
  • Ocenění závodů a majetku pro účely soudních sporů
  • Identifikace a ocenění položek nehmotného majetku
  • Ocenění oběžného majetku (zásob a pohledávek) a závazků
  • Analýza variantních scénářů budoucího vývoje a jejich dopadů na hodnotu společnosti
Director Valuation Přemysl Krch

Praha

Kontaktirajte nas