Transakce představuje pro prodávajícího a kupujícího zpravidla významnou příležitost i riziko. Úspěšné uzavření transakce vyžaduje zkušenost, důslednost a nadhled.

Pracujeme s manažerskými týmy a vlastníky společností všech velikostí a napříč odvětvími. Podporujeme je ve všech krocích transakce: od počátečního strategického rozhodování, přes přípravu a provedení transakce až po případnou post-transakční integraci.

Proč naši klienti volí transakce Grant Thornton:

  • Opíráme se o účetní expertízu, ale vždy zohledňujeme širší obchodní souvislosti.
  • Dodáváme srozumitelné výstupy a vyhýbáme se zbytečnému formalismu.
  • Utváříme si jasný názor a dáváme uskutečnitelná doporučení.
  • Jsme připraveni zapojit se do vyjednávání o transakci a být oporou při komunikaci s protistranou.

Jádro naší činnosti tvoří následující služby:

Finanční a daňová due diligence

Provádíme due diligence s cílem odhalení a ošetření finančních a daňových rizik akvizice. Systematicky posuzujeme všechny rizikové oblasti a prezentujeme investorům jasná doporučení, na základě kterých lze jednat v navazujících krocích transakce.

Podpora při přípravě nabídky (Bid Support)

Pomáháme kupujícímu formulovat nezávaznou či závaznou nabídku včetně strukturování kupní ceny, stanovení podmínek pro due diligence a zohlednění strategie a taktiky vyjednávání.

Podpora při vyjednávání

Podporujeme klienty při vyjednávání s protistranou, manažerských prezentacích a při vyjednávání s financující bankou či klíčovými obchodními partnery.

Ošetření finančních a obchodních rizik (SPA Advisory)

V návaznosti na due diligence formulujeme způsob úpravy kupní ceny a jejího vypořádání s cílem minimalizovat riziko.

Podpora při prodeji společnosti

Pracujeme s prodávajícím při přípravě společnosti na prodej, indikativní valuaci, vyhledávání investorů, tvorbě teaseru či informačního memoranda nebo zpracování vendor due diligence.

Grant Thornton se podílí na transakcích také v následujících oblastech:

  • Oceňování
  • Post-transakční integrace
  • Strategické poradenství
  • Finanční modelování
Managing Partner and head of Advisory David Pirner

Praha

Kontaktirajte nas