• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Naše služby v oblasti ICT:

 • Zpracování expertních znaleckých posudků v oblasti ICT
 • Oceňování společností v oblasit ICT pro potřeby akvizic či jiných přeměn společností jako celků nebo jejich částí
 • Oceňování ICT projektů a ICT aktiv pro potřeby účetnictví
 • Posouzení přiměřenosti a oprávněnosti plnění
 • Posouzení souladu realizovaného řešení s jeho zadáním
 • Konzultace ve sporné a nesporné agendě se zaměřením na ICT oblast
 • Podpora veřejných zadavatelů při výběrových řízeních
 • Podpora klientů při kontraktačních jednáních
 • Podpora klientů při zavádění legislativních opatření do praxe (např. Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů),
 • Posouzení licenčních práv v oblasti ICT,
 • Posouzení nakládání s osobními údaji při návrhu a provozování IT systémů
 • Konzultační činnost v oblasti návrhu, přípravy a zavádění do praxe v oblasti ICT služeb