• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

ICT je propojeno se všemi oblastmi života společnosti a přináší významné nákladové a časové úspory. V případě, že není nastaveno správně, může však působit vážné problémy, zejména při změnách a rozvoji společnosti.

Přístup Grant Thornton k řízení ICT je založen na následujících principech:

 • Business-driven - sladění podnikové a ICT strategie, organizace systémů k rozvoji výstupů businessu
 • Customer-driven - porozumění, jak ICT ovlivňuje společnost při spolupráci se zákazníky a klíčovými obchodními partnery
 • Adaptivní - flexibilní a rychlá reakce na měnící se potřeby businessu a strategie, adaptace nových technologií a nových business produktů
 • Pragmatický a rychlý - podpora klíčových procesů, zajištění funkcionalit a zvyšování úrovně služeb ruku v ruce s řízením optimální výše nákladů a podstupovaných rizik
 • Kolaborativní - úzká spolupráce s Vámi od úplného počátku po řízení adaptace technologií po dosažení očekávaných výsledků
Partner Michal Beneš

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas