Provoz společnosti je spojen s řadou výzev a rizik, která mají jak exogenní, tak endogenní charakter. Efektivní řízení rizik může významně přispět ke snížení nákladů.

Grant Thornton Vám pomůže řídit rizika a zlepšit výkonnost Vaší společnosti. Naši profesionálové nabízí objektivní řešení s dlouhodobou přidanou hodnotou. Napomohou Vám zintenzivnit interní kontroly a procesy řízení, implementovat spolehlivou organizační strategii, zvýšit technologické schopnosti a zlepšit celkovou efektivitu provozu.

Naše služby pokrývají tyto oblasti:

  • Řízení rizik
  • Interní audity a kontroly
  • Compliance
  • Licence a regulatorní požadavky
  • Nákladové modely