• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

V případě úspěšné implementace projektové kanceláře mohou organizace využívat řadu přínosů. Mezi ty s největší přidanou hodnotou patří:

 • Získání nástroje pro efektivní realizaci strategických cílů organizace
 • Nastavení důležité podmínky pro neustálé – projektově řízené – zlepšování procesů
 • Zajištění efektivní koordinace mezi jednotlivými projekty a projektovými programy
 • Nastavení jasně daných pravidel, pravomocí a odpovědností (včetně transparentní motivace)

Implementace principů projektové kanceláře není snadná. Jedná se o relativně bolestivou změnu, která však může vyústit ve skokové zvýšení efektivity fungování celé organizace.

Využití externích projektových manažerů a projektových administrátorů přináší organizaci řadu přínosů. Mezi ty základní patří:

 • Jistota vysokého standardu poskytovaných služeb
 • Zastupitelnost – pokud externí projektový manažer z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje nebo není schopen pokračovat, je bez prodlení nahrazen
 • Jistota zázemí týmu vedoucí firmy v oboru – v případě potřeby dostává externí projektový manažer plnou podporu interního týmu zaměřeného na obsahovou problematiku předmětu plnění
Senior Manager Jan Zajíček

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas