V případě úspěšné implementace projektové kanceláře mohou organizace využívat řadu přínosů. Mezi ty s největší přidanou hodnotou patří:

  • Získání nástroje pro efektivní realizaci strategických cílů organizace
  • Nastavení důležité podmínky pro neustálé – projektově řízené – zlepšování procesů
  • Zajištění efektivní koordinace mezi jednotlivými projekty a projektovými programy
  • Nastavení jasně daných pravidel, pravomocí a odpovědností (včetně transparentní motivace)

Implementace principů projektové kanceláře není snadná. Jedná se o relativně bolestivou změnu, která však může vyústit ve skokové zvýšení efektivity fungování celé organizace.

Využití externích projektových manažerů a projektových administrátorů přináší organizaci řadu přínosů. Mezi ty základní patří:

  • Jistota vysokého standardu poskytovaných služeb
  • Zastupitelnost – pokud externí projektový manažer z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje nebo není schopen pokračovat, je bez prodlení nahrazen
  • Jistota zázemí týmu vedoucí firmy v oboru – v případě potřeby dostává externí projektový manažer plnou podporu interního týmu zaměřeného na obsahovou problematiku předmětu plnění
Senior Manager Jan Zajíček

Praha

Kontaktirajte nas