• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Sebelepší strategie sama o sobě nezajistí dobré hospodářské výsledky. K dosažení významného tržního postavení je třeba správnou strategii provázat s efektivním řízení klíčových procesů. V praxi to znamená provázání liniového a procesního řízení, vhodný rozpad strategických cílů a jejich napojení na procesní a výkonové ukazatele.    

 • Grant Thornton nabízí strategická i provozní řešení v oblasti zvyšování výkonnosti, efektivity a tím i konkurenceschopnosti a tržní hodnoty společností. Cílové řešení není pouhou aplikací předem připraveného obecného schématu, ale zohledňuje specifické podmínky každého klienta.
 • Silnou stránkou Grant Thornton je hluboká provázanost konkrétních znalostí procesů jednotlivých odvětví, včetně jejich promítnutí do ekonomiky, do kalkulací a motivačního systému. Realizované řešení je zpravidla integrováno do funkcionality informačního systému klienta nebo je dodána nová integrační komponenta.
 • Grant Thornton poskytuje služby v následujících oblastech:
 • Provozní strategie společností, reorganizace společností, business case
 • Zavedení systémů řízení, outsourcing manažera systému řízení a pravidelné audity
 • Pravidla provozně-ekonomického řízení
 • Controllingové modely, kalkulační modely a cenotvorba
 • Hodnotící a odpovědnostní modely
 • Zjednodušení a modernizace provozně-ekonomického a obchodního reportingu
 • Vyhledávání příčin procesní neefektivity a jejich odstraňování s využitím principů LEAN managementu
 • Měření práce uživatelů počítačových programů a nahrazení rutinní práce v administrativě s využitím robotických řešení (RPA)
 • Efektivní využívání a rozvoj lidského kapitálu
Senior Manager Pavel Prokop

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas