Jsme si plně vědomi důležitosti ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a našich smluvních partnerů. Přijali jsme rozsáhlá bezpečnostní a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že zpracovávaná data jsou plně zabezpečena a abychom zabránili jejich možnému zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze oprávněnými zaměstnanci nebo případnými zpracovateli. Přijatá opatření neumožňují žádné osobě nebo smluvním partnerům přístup k údajům, neúčastní-li se přímo procesu zpracování těchto údajů; tyto osoby jsou smluvně vázány zachovávat mlčenlivost o údajích a všech ostatních skutečnostech, o nichž se v souvislosti s jejich zpracováním dozvěděli. Poté následují informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Tento dokument poskytuje informace o tom, jaká data jsou zpracovávána, způsob jejich zpracování, rozsah a účel zpracování a zdroje, ze kterých získáváme Vaše osobní údaje, a komu mohobou být Vaše osobní údaje předány.

Přečtěte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Grant Thornton Tax & Accounting s. r. o. a Grant Thornton Audit s. r. o .: Oznámení o ochraně osobních údajů

Přečtěte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Grant Thornton Advisory s. r. o. and Grant Thornton Valuations, a. s. .: Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů Privacy Notice Grant Thornton Tax & Accounting s. r. o. and Grant Thornton Audit s. r. o.

Oznámení o ochraně soukromí Privacy Notice Grant Thornton Advisory s. r. o. and Grant Thornton Valuations, a. s.