Jako dynamická společnost orientovaná na růst Vám nabízíme vynikající karierní příležitosti v mezinárodním prostředí.

Budeme se těšit na Vaše zaslané životopisy, ať jste absolventem anebo zkušeným odborníkem v oblasti daní, auditu, finančního a mzdového účetnictví, podnikovém poradenství, korporátních financí anebo oceňování.

Grant Thornton Advisory

Věnujeme se podnikovému a manažerskému poradenství. Jsme aktivní v oblastech strategického poradenství, marketingu a obchodu, finační a datové analytiky, provozního řízení, energetiky, projektového řízení a transakčního poradenství. Úzce také spolupracujeme se znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations.

Zajímá tě možnost stát se poradcem? Klikni sem pro více informací.

Grant Thornton Audit

Jsme přední auditorská intituce v ČR, nabízející zajímavé projekty a kariérní růst, pro více informací klikněte zde:

Více infromací najdete zde.

Grant Thornton Tax and Accounting

Paříme mezi přední daňové poradce v ČR, nabízejíme zajímavé projekty a kariérní růst, pro více informací klikněte zde.