Odpadové hospodářství

Náš produkt O.D.P.A.D. vám dokáže, že nakládání s odpady a nebezpečnými látkami není "nutné zlo", ale příležitost. 

Přijetím balíčku „FIT for 55“ na úplnou dekarbonizaci Česka v roce 2050, jsme se zařadili mezi země, kterým není lhostejná budoucnost planety. Spolu se snižováním výroby v některých průmyslových odvětvích kvůli situaci okolo Covid-19 či válečného konfliktu na Ukrajině, se stává řešení odpadů důležité jak z pohledu příležitosti pro snižování nákladů, tak z pohledu šetrného chování k životnímu prostředí. 

  Současná ekonomická realita dotlačila mnoho podniků na samotnou hranu existence. Naše zkušenosti ukazují, že právě nakládání s odpady a nebezpečnými látkami je oblast, jejíž potenciál spočívající v úspoře nákladů zůstává pro mnohé skrytý. Další podrobnosti o produktu najdete v následující prezentaci.

  Optimalizace

  Hospodaření s odpady a nebezpečnými látkami je často chápáno jako „nutné zlo.“ Z našich praktických zkušeností vyplývá, že společnosti často nejsou v souladu s platnou legislativou, a že odpady nechápou jako komoditu, se kterou lze dále obchodovat.

  Digitalizace

  Převedeme vaše náklady na odpady do srozumitelné podoby, kterou následně využijete i pro ESG reporty. Díky digitalizaci produkce odpadů se navíc výrazně usnadní identifikace problémových oblastí a implementace úsporných opatření.

  Procesy

  Společně s vámi povedeme jednání s dosavadními dodavateli služeb a změníme nebo snížíme rozsah plnění, pokud to bude vhodné. Případně pomůžeme s výběrem dodavatele nového. Budeme monitorovat měsíční náklady za odpady a připravíme vám pravidelné reporty. Pokryjeme také příjem, odesílání či samotnou přepravu nebezpečných látek a předmětů.

  Analýzy

  Provedeme celkovou analýzu a navrhneme řešení vašeho odpadového hospodářství. Alokujeme doprovodné služby do cen odpadů, čímž zjistíme reálnou cenu, kterou platíte za odpady. Tu srovnáme s benchmarkem v jednotlivých krajích ČR. Přezkoumáme, zda vaše společnost nemusí disponovat bezpečnostním poradcem (kvůli nakládání s nebezpečnými látkami a předměty).

  Doporučení

  Navrhneme správné velikosti a materiály nádob dle produkce odpadů a nebezpečných látek tak, aby jste neplatili zbytečně nic navíc. Najdeme vám dodavatele s nižší cenou. Realizujeme nové výběrové řízení a pokud si to budete přát, převezmeme odpovědnost za odpadové hospodářství.

  /