Vedení mzdového účetnictví, lidské zdroje

Služby vedení mzdového účetnictví Grant Thornton zaručí dodržování všech pracovněprávních a daňových předpisů a předpisů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Našim klientům poskytujeme podporu při kontrolách ze strany finančních úřadů nebo jiných správních orgánů. Našim klientům poskytujeme rovněž podporu v procesu náboru nových zaměstnanců od uzavírání pracovních smluv až po ukončení pracovního poměru. Rádi také vedeme záznamní evidence jako např. evidenci čerpání dovolené či osobní složky zaměstnanců. Asistujeme našim klientům v mezinárodních záležitostech a pomáháme jim nalézt nejvýhodnější daňová řešení a optimální postupy v oblasti sociálního pojištění.

Speciální poradenské služby týkající se pracovních smluv, smluvního nastavení pro individuální podnikatele a systému sociálního pojištění jen završují nabídku našich služeb.

Head of Global Mobility Services Roman Burnus

Praha

Kontaktirajte nas

Služby

  • Průběžné vedení mzdového účetnictví včetně podpory při daňové kontrole odvodu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti či kontrole zákonných odvodů na pojistné.
  • Vedení zaměstnanecké evidence (přihlašování a odhlašování zaměstnanců, pracovní smlouvy, příprava dokumentů)
  • Zajišťování pracovních povolení, zaměstnaneckých karet a pobytových povolení
  • Poradenské služby v oblasti pracovněprávních vztahů; objasnění nejasností