• Services
  • Odvětví
  • Kariéra
  • Novinky
  • Naši experti
  • O nás
  • Imprint

V prostředí stále rostoucího konkurenčního prostředí na globálních i národních trzích se efektivní systém prodeje a správná marketingová strategie stává klíčovou úlohou všech obchodních společností.

V takovém prostředí se vyhledávání nových obchodních příležitostí, zajištění růstu zisku společnosti a rozvoj nových prodejních kanálů stává stále složitějším. Podmínkou úspěchu obchodních společností pak bývá vytvoření unikátní nabídky produktů nebo služeb, které zákazníkovi přináší jedinečnou hodnotu za adekvátní cenu. Komunikace takové jedinečné hodnoty prostřednictvím vhodných marketingových kanálů a umění přetvořit tuto komunikaci na zdroj nových zákazníků dotváří úspěšný obraz moderní obchodní společnosti.

Tým poradců Grant Thornton pomáhá svým zákazníkům nastavit a rozvíjet obchodní a marketingovou strategii vytvořenou na míru konkrétního zákazníka. Klíčem k úspěchu tohoto typu projektů bývá nejen nalezení vhodného produktového, cenového a obchodního modelu, ale rovněž vytvoření analytického prostředí. Doporučení, která bývají nedílnou součástí projektových výstupů, zahrnují konkrétní měřitelná doporučení přinášející dlouhodobý i okamžitý přínos v obchodní oblasti klienta.

Projekty realizované týmem společnosti Grant Thornton v oblasti Sales & Marketing se zaměřují zejména na následující oblasti:

Partner Zbyněk Bolcek

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas