• Services
  • Odvětví
  • Kariéra
  • Novinky
  • Naši experti
  • O nás
  • Imprint

Řízení finančních toků, neboli cash flow, zahrnuje celou škálu oblastí řízení likvidních finančních prostředků počínaje plánováním jednotlivých složek finančních toků, analýzu předpokládaných poklesů nebo nárůstů stavu peněžních prostředků, a konče rozhodnutím týkajících se zdrojů financování při nedostatku, případně možností investice volných prostředků. Cash pooling je jedno z možných řešení efektivního řízení peněžních prostředků v rámci větších korporátních skupin, kdy je nastaveno schéma vzájemného sdílení likvidních finančních prostředků.

Team Finance poskytuje v rámci těchto projektů analýzu historického cash flow, forecast očekávaného cash flow v závislosti na strategii a obchodním plánu, a následná doporučení, jak přistoupit k případnému nedostatku likvidních prostředků nebo naopak jejich převisu.

Řízení pracovního kapitálu zahrnuje řízení všech jeho složek, tedy pohledávek, závazků a zásob. Efektivní řízení zahrnuje analýzu historických dat, kalkulaci optimální úrovně pracovního kapitálu reflektující specifika odvětví a strategie společnosti a v neposlední řadě i návrh případného financování vybraných složek pracovního kapitálu.

Naši odborníci pomáhají klientům s plánováním, optimalizací a financováním pracovního kapitálu, a zároveň nastavením a implementací nástrojů a procesů k jeho pokračujícímu řízení.

Otázky vhodné finanční struktury se týkají dlouhodobých zdrojů financování společnosti. Tato komplexní oblast zahrnuje stanovení optimální skladby financování z pohledu rizika i návratnosti; a to skladby vlastních zdrojů, bankovního financování a ostatních zdrojů financování, kterými jsou například mezzanine dluh nebo kvazi ekvita.

Odborníci GTA mají řadu zkušeností s analýzou, výpočtem a stanovením finanční struktury, a následným vyhodnocením přínosů a rizik jednotlivých forem financování. Jako součást našich služeb dále nabízíme podporu našim klientům při vyjednávání s poskytovateli financování (např. s bankami) tak, aby naši klienti dosáhli co nejvýhodnějších podmínek.

 

-> Zpět na Financial and Data Services

MANAGER Jiří Köhler

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas