• Services
  • Odvětví
  • Kariéra
  • Novinky
  • Naši experti
  • O nás
  • Imprint

Řízení společnosti lze v současné době chápat v podstatě jako řízení změn a reagování na okolí, tj. na podnikatelské prostředí, vývoj trhu, používané technologie a společenské vztahy. Zvláště v současném období vyvstává čím dál větší potřeba získávat přesné objektivní informace pro operativní a strategické rozhodování, včetně správné reakce na obchodní aktivity konkurence.

Implementace manažerského reportingu v pojetí Grant Thornton se opírá o jednotnou a konzistentní datovou základnu, nastavená pravidla měsíční závěrky, definovanou strukturu reportů s určenými datovými vstupy, popisem způsobu výpočtu jednotlivých parametrů a definicí multikriteriálních pohledů. Dále o implementaci uživatelsky příjemného a otevřeného manažerského IS, splňujícího technologické a technické předpoklady z hlediska zpracování velkého objemu dat.

-> Zpět na Financial and Data Services

MANAGER Jiří Köhler

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas