• Services
  • Odvětví
  • Kariéra
  • Novinky
  • Naši experti
  • O nás
  • Imprint

Potřeba restrukturalizace finančního řízení je často vyvolána zásadními změnami v životě společnosti, jejím rychlým růstem, kterým se musí společnost přizpůsobit nebo postavit. Tato problematika je často velmi komplexní zahrnující různé oblasti financí (finanční struktura, pracovní kapitál, cash flow, atd.) a související procesy (rozpočtování, plánování, controlling, reporting). Cílem restrukturalizace finančního řízení je redefinice klíčových procesů tak, aby lépe vyhovovaly aktuálnímu stavu společnosti, a umožnění efektivního řízení financí tak, aby potenciální problémy byly odhaleny včas s možností omezení jejich negativních dopadů.

Odborníci z teamu GTA se nejprve věnují analýze současného stavu a následně navrhnou úpravy manažerské struktury, případně novou řídící strukturu, pokud to situace vyžaduje, zároveň připravíme rozpis jednotlivých kroků, včetně tzv. „quick-wins“ a strukturálních změn. Nabízíme také podporu při implementaci a metodické vedení. Zaměřujeme se na praktická řešení; tyto projekty jsou dlouhodobé a považujeme je za ukončené až tehdy, kdy jsou doporučení implementována a plně funkční.

Restrukturalizace organizační struktury a procesů je často součástí celkové rozsáhlé restrukturalizace společnosti. Její součástí je většinou definice organizační struktury, návrh jednotlivých pozic a jejich rolí a oblastí odpovědnosti, stejně jako strukturování klíčových procesů v rámci organizace.

Nabízíme odborné poradenství při identifikaci a strukturování klíčových procesů, efektivním nastavení těchto procesů, dále pak při návrhu nejvhodnější organizační struktury a modelu řízení, reflektující jak pozici společnosti, tak její firemní kulturu. Podporujeme naše klienty během celého procesu počínaje návrhem, přes implementaci a konče plně funkční strukturou

V rámci projektů optimalizace nákladů jsou připraveny a implementovány koncepty a modely nákladových kalkulací. Komplexní řešení zahrnují samostatné kroky (analýzu provozních procesů, výkonové normy, přímé a nepřímé náklady, strukturu nákladů, vnitropodnikové transfery a ceny), které vedou k definování vhodného nákladového modelu. Kompletní data o nákladovosti provozu a výkonů umožňují managementu učinit kvalifikovaná rozhodnutí týkající se úsporných opatření, nákladovosti produktů, nákladové efektivity jednotlivých oddělení, hodnocení výkonnosti a přínosu jednotlivých divizí a podobně.

GTA team má řadu referenčních projektů z této oblasti, které byly realizovány u klientů, s cílem nalezení a implementace nejvhodnějších řešení optimalizace a řízení nákladů. Náš team má také řadu praktických zkušeností z této oblasti, vzhledem k pracovním zkušenostem na manažerských pozicích například ve výrobních firmách.

 

-> Zpět na Financial and Data Services

MANAGER Jiří Köhler

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas