Zdravotnictví a farmaceutika patří mezi rychle se vyvíjející odvětví. Poskytovatelé zdravotních služeb čelí výzvám plynoucím ze zvyšujících se nároků veřejnosti, stárnoucí populace, technologických pokroků a ze snahy o zefektivnění veřejných služeb.

Pokroky ve zdravotnictví jsou ožehavým tématem pro politiky, firmy i výzkumníky. Zdravotnické služby nad rámec standardní péče financované ze soukromých zdrojů se postupně stávají populárnějšími a počet zákazníků stále roste.

Management jednotlivých zdravotnických zařízení má být motivován k tomu, aby zvažoval účelnost vynakládání finančních zdrojů v každodenním provozu a dosahoval úspor, aniž by tím ovšem utrpěla kvalita péče o pacienta. Díky tomu, že je Česká republika bohatá na minerální prameny a léčebné lázně, se lázeňské služby staly nedílnou součástí systému zdravotní péče, ale také turistickým cílem i běžnou součástí moderního zdravého životního stylu.

Společnost od zdravotnictví a lázeňství očekává kvalitní a dostupné služby, které se budou i přes omezené finanční zdroje trvale zlepšovat. Společnost Grant Thornton nabízí v tomto ohledu komplexní poradenské služby. Pomůžeme Vám vytvořit podmínky pro zavádění nových manažerských metod, sladit požadavky veřejnosti s disponibilními finančními prostředky (rozpočty), získat ve vztahu k vynaloženým prostředkům maximální hodnoty, najít úspory či dospět k synergickým efektům na úrovni interních procesů, aplikovat nástroje ekonomického řízení a v neposlední řadě využívat moderních technologií ke zvýšení podpory při rozhodování a řízení.

Vysokou kvalitu poradenských služeb Grant Thornton zabezpečuje tým profesionálů, kteří své odborné schopnosti prokázali již v řadě realizovaných projektů. Poradenské služby v oblasti zdravotnictví, lázeňství a sportu jsme poskytli mimo jiné společnostem: Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Lázně Luhačovice, a.s., Lázně Teplice nad Bečvou, Nemocnice Na Homolce, Obec Železná Ruda, Průmstav, a.s. či Wellness Centrum Všeň, a.s..

Partner Svatoslav Kylar

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas