Velké výzvy a velký potenciál

Strojírenský a zpracovatelský průmysl se celosvětově řadí k nejvýznamnějším průmyslovým zaměstnavatelům. Toto odvětví se vyznačuje neustálým vývojem a nadprůměrně vysokou potřebou inovací. Taková situace způsobuje středně velkým společnostem v odvětví obvykle nemalé překážky. Na druhou stranu zároveň nabízí velký potenciál.

Skupina Grant Thornton zná složité problémy a trendy strojírenského a zpracovatelského průmyslu a může tak společnostem v tomto odvětví nabídnout cílené a komplexní služby. Naše silná mezinárodní síť umožňuje i v případě mezinárodních komplexních témat nabídnout jednotné služby při zachování vysoké úrovně kvality.

Silnou stránkou Grant Thornton je hluboká provázanost konkrétních procesních znalostí jednotlivých výrobních oborů s jejich promítnutím do ekonomiky společností. Při realizaci projektů jsou využívány osvědčené účetně-ekonomické principy a znalosti IS. Cílové řešení není pouhou aplikací předem připraveného obecného řešení, ale zohledňuje konkrétní podmínky každého klienta.

Grant Thornton poskytuje služby v následujících oblastech:

  • Strategie společnosti, reorganizace společností, business case
  • Optimalizace procesů, včetně implementace metod procesního inženýrství
  • Pravidla provozně - ekonomického řízení, provozně-ekonomický reporting
  • Controllingové modely, kalkulační modely a cenotvorba, obchodní reporting
  • Hodnotící a odpovědnostní modely