Svět technologií, médií a telekomunikací se neustále mění. Současné trendy bývají často jen během pár měsíců přebíjeny novými. Pro společnosti v odvětví to znamená, že musí umět rychle reagovat na nové výzvy a držet krok s trhem.

Rychlé tempo s sebou nese řadu rizik, ale i příležitostí. Čtyři hlavní stimulanty tohoto odvětví – konkurence, zákazníci, deregulace a technologický vývoj – tlačí společnosti k reorganizaci, nabídce nových služeb, expanzi na nové trhy a zlepšování infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že technologie, média a telekomunikace jsou založené na omezených zdrojích, je zároveň v tomto odvětví nutný veřejný dohled nad jejich distribucí. Ze své vlastní podstaty je regulace médií a telekomunikací velmi komplexní disciplínou koordinovanou ve velké míře na úrovni EU i globálně. Regulatorní agenda je velkou strategickou výzvou jak pro regulatorní orgány, které mají zajišťovat ochranu trhů a spotřebitelů způsobem, který neohrozí udržitelný rozvoj, tak pro regulované společnosti, které musí v regulovaném prostředí obhájit své obchodní záměry.

Základní paradigma mediálního světa se postupně posouvá. Tradiční modely jsou pod palbou nových myšlenek a technologií. Sociální sítě a internet zcela změnily reklamní prostor a mediální společnosti jsou nuceny ke změně obchodní strategie a přístupu k zákazníkovi. Vzestup nových technologií mění způsob, jakým lidé konzumují mediální produkty.

Lepší dostupnost finančních zdrojů, častější fúze a akvizice, vládní programy podporující příliv zahraničního kapitálu a také silný konkurenční boj o talentované zaměstnance podporují rychlejší změny provozních modelů. Společnosti, které jsou dostatečně agilní, aby z těchto podmínek vytěžily, svůj růst zrychlují.

V této oblasti Vám spolupráce s Grant Thornton může přinést ovoce. Pochopíme Vaše aktuální obchodní potřeby a identifikujeme potřebné prostředky pro zajištění budoucího růstu. Nabízíme řešení na míru v následujících oblastech:

  • Případové studie, rozvoj obchodu a produktů, strategie
  • Regulatorní podpora,
  • Finanční modelování,
  • Optimalizce modelu obsluhy zákazníka,
  • Studie proveditelnosti, benchmarking a nejlepší praxe,
  • Zvyšování výkonnosti prodeje,
  • Zlepšení organizačních struktur a výkonnosti,
  • Strategie ICT a cloudová řešení,
  • Kybernetická bezpečnost a implementace bezpečnostních standardů.
Partner Svatoslav Kylar

Praha - Advisory

Kontaktirajte nas